1. İnönü zaferi ve sonuçları konu anlatımı

1. İnönü zaferi

Savaşın sebebleri:
-Eskişehir ve kütühyayı alarak Ankaraya giden demir yollarını almak
-Çerkez ethem isyanından faydalanmak
-Ankarayı alarak TBMM yi dağıtıp Sevr i imzalatmaktır
Savaşı düzenli ordu kazanmıştır
Savaşın sonuçları:
-Düzenli ordu ilk zaferini kazanmıştır
-TBMM ye olan güven artmıştır
-Zaferle itilaf devletleri TBMM yi Londra Konferansına davet etmiştir.
-Albay İsmet Bey generalliğe terfi etmiş
-Çerkez Ethem ayaklanması bastırılmıştır.
1. İnönü savaşından sonra gerçekleşen olaylar
a)Moskova Antlaşması
b)İstiklal Marşı
c)Londra Konferansı
d)Afganistanla dostluk anlaşması
e)Teşkilat-ı Esasiye(1921 anayasası)
a)Moskova Antlaşması
-Rusyada bolşevik ihtilalinin çıkmasından sonra 1. Dünya savaşından çekilmiştir.(1917)İtilaf devletleriyle arası bozulunca Tbmmye yakınlaştı.
Moskova antlaşmasının önemi :
-İlk kez batılı büyük devlet Misak-ı Milliyi ve Tbmm yi tanımıştır
-Kars , Ardahan ,Batum Gürcistana verilmiştir.
-Türkiyenin doğu sınırı çizilmiştir.
b)İstiklal Marşının kabulü
-Milli eğitim bakanlığı marş yarışması düzenlemiş ama aranılan şiir bulunamamıştır.Milli eğitim bakanı Abdullah Suphi Bey Mehmet Akif in yazmasını istedi ve ücretsiz olarak yazılan şiir TBMM de coşkuyla okunarak kabul edildi.Bestesini Zeki Üngör yapmıştır.
Not: Batum Misak-i milliden verilen ilk taviz olmuştur.
c)Londra Konferansı
İtilaf devletleri 1. İnönüden sonra aralarında sorunlar çıkmaya başlamıştır ve Sevr antlaşması gözden geçirmek için Tbmm yi İstanbul hükümetinin içinde çağırarak dolaylı yoldan çağırmıştır.Mustafa Kemail in isteği üzerine TBMM doğrudan davet edilmiştir.
-İstanbul hükümeti adına Sadrazam Tevfik Paşa Tbmm adına ise Bekir Sami Bey katılmıştır.Tevfik paşaya söz geldiğinde sözün asıl temsilcisi olan TBMM sözcüsüne bırakmıştır.
Tbmm Londra Konferansına Katılmakla
-Misak-ı Milliyi kamuoyuna duyurmuş oldu
-İtilaf devletlerinin türkler barış görüşmelerine katılmayarak savaşı devam ettiriyor propagandaları çürütüldü.
-TBMM haklı davasını dünyaya duyurdu
-TBMM ulusun temsilcisi olduğunu kabul ettirdi.
d)Afganistanla dostluk anlaşması
-Tbmm hükümeti Afganistanın bağımsızlığını tanımış Afganistana öğretmen subay göndermeyi kabul etmiştir.
-Taraflar birine yapılacak saldırıyı diğer taraf kendisine yapılmış sayacak savaşmayı kabul edecektir.
e)Teşkilat-ı Esasiye(1921 anayasası)
-Teşkilat-ı Esasiye yeni kurulan Türk devletinin ilk Anayasasıdır.

1 Response

  1. BOB dedi ki:

    harika dostum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir