1. ÜNİTE İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ TÜM ÖZET

1. ÜNİTE İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ

İLETİŞİM
İletişim:Duygu düşünce ve bilgilerimizin herhangi bir yolla başkalarına aktarılmasına ve paylaşılmasına iletişim denir
İletişimde olum tutum ve davranışlar
-Empati kurmak
-Etkili dinlemek
-Farklılıklara saygılı olmak
-Kendini doğru ifade etmek
-Etkili reddetmek
-Göz teması kurmak
-Gülümsemek
-Dikkatini karşısındaki kişiye Vermek
İletişimde olumsuz tutum ve davranışlar
-Önyargıyla yaklaşmak
-Emir vermek
-Tehdit etmek
-Suçlamak
-Alay etmek
-İsim takmak
-Karşısındaki kişinin sözünü kesmek
Etkili Dinleme: İletişim kurduğumuz kişiden masajı tam almaktır Etkili dinleme etkili iletişimin anahtarı niteliğindedir
İyi bir dinleyicide olması gereken özellikler
-Konuşanın sözünü kesmez
-Dikkatini konuşan kişiye verir
-Göz teması kurar
-Başka bir işle meşgul olmaz
-Yargılayıcı ve alaycı bir tutum içinde olmaz
-Anladığını gösteren ifadelerde bulunur
Empati:Bir insanın kendisini karşısındakinin yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlama çabasıdır
Sen dili : Cümleler senle başlar senle biter.Yargılayıcı ve suçlayıcı olur öfke kızgınlık duyguları taşıyabilir
Ben dili: Benle başlar benle biter.Kişinin duygularını anlatır.Kişinin kendi düşüncelerini ortaya koyar
Çatışma: İletişim kurmakta zorlanmamız yada iletişimin istenildiği gibi sonuçlanmasında ortaya çıkar
Uzlaşma nedir: Çatışmaları olumlu şekilde çözmektir
Uzlaşmanın olduğu durumlar:
-Dinleme
-Empati kurma
-İşbirşiği
Uzlaşmanın olmadığı durumlar
-Sorunu görmezden gelmek
-Uzlaşmaya zorlama
-boyun eğme
KİTLE İLETİŞİMİ
İlk çağlardan günümüze kadar uzanan süreçte insan yaşadıklarını başkalarına iletme ihtiyacı duymuştur.Buda iletişimle gerçekleşmiştir.Haberleşmek için insan başlangıçta ateş yakma duman,davul vb. araçları kullanmıştır.İlerleyen zamanlarda teknoloji geliştikçe bununla beraber iletişim araçlarıda gelişim göstermiştir
Kitle İletişimi: Bir çok kişiye yapılan aktarıma kitle iletişimi denir kullanılan araçlara da kitle iletişim aracı denir Örnek: Radyo,Televizyon,gazete,dergi,internet vb. araçlar
Kitle iletişim araçlarının kullanılmasının faydaları
-İnsanlar arasındaki bilgi alışverişini artırır.Buda etkileşimi hızlandırır
-Ulaslar arası etkileri artırır
-Yurt ve dünya barışının korunmasına katkı sağlar
-Kültürel farklılıkların tanıtılmasını sağlar
-Uluslar arası yardımlaşma , dayanışma , eşitlik ve özgürlük fikirlerinin yardımlaşmasını sağlar

İLETİŞİM HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİMİZ
Anayasadaki özgürlüklerimiz
Her insanın özgürlükleri anayasayla güvence altına alınmıştır
1)Özel hayatın gizliliği: Herkes özel hayatına ve aile hayatına gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.Özel hayatın ve aile haaytının gizliliğine dokunulamaz Eşyaları aranamaz Özel evraklarına el konulamaz sırları yayınlanamaz
2)Konut dokunulmazlığı: Kimsenin konutuna dokunulamaz.Yazılı emir almadan kimsenin Konutuna girilemez.Arama yapılamaz eşyalarına el konulamaz
3)Haberleşme hürriyeti: Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir
4)Düşünce ve Kanaat özgürlüğü: İsteyen herkes düşüncelerini serbestçe açıklayabilir
5)Düşünceyi yayma özgürlüğü: Herkes düşünce ve kanaatini söz yazı resim, veya başka yollarla açıklama ve yayma hakkına sahiptir.Bu halkın güvenliği devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü açısından sınırlandırılabilir
6)Basın özgürlüğü: Basın hürdür ve sansür edilemez.Basım evi kurmak için izin almaya gerek yoktur.Devlet basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayarak tedbirler alır
7)Düzeltme ve cevap hakkı (tekzip,yalanlama): Kişilerin hassasiyet ve şereflerine dokunulması veya kendileriyle ilgili yalan haber yapılması durumunda bundan zarar görenlerin düzeltme isteme hakkı vardır .Düzeltme işlemine tekzip te denir(yalanlama)
8)Doğru bilgi alma hakkı : Herkes doğru bilgi edinme hakkı ve haber alma özgürce düşünme iletişim kurma hakkına sahiptir
9)Kitle iletişim özgürlüğü: En vazgeçilmez özgürlüklerimizdendir.Kitle iletişim araçları vasıtsıyla haber ve bilgi ediniriz bunuda en iyi şekilde kitle iletişim özgürlüğüyle yaparız.

ATATÜRK ÜN İLETİŞİME VERDİĞİ ÖNEM
Milli mücadeleye destek sağlanması ve Milli egemenlik anlayışının yayılmasında basının rolü büyüktür.Bu amaçla Atatürk birçok basın kuruluşunun açılmasına öncülük etmiştir
İrade – i milliye gazetesi
Atatürk tarafından kurulan bu gazete 1919 yılından itibaren yayın hayatına başlamıştır.Bu gazete sivas kongresinde alınan kararlar kurulmuştur.
Hakkimiyet-i Milliye gazetesi
Atatürk tarafından kurulan bu gazate ulusal bağımsızlık hareketinin öncüsü olmuştur.Hakimiyet-i milliyenin hemen hemen her sayısında atatürk ün yazısı yayımlanmıştır
Anadolu Ajansı (aa)
Anadolu ajansının başlıca iki amacı vardır
-Ulusal birliği engellemek amacıyla yapılan iç ve dış kışkırtmalara önlem almak
-Kurtuluş savaşı ile ilgilli bilgileri halka duyurmak
Anadolu ajansı günümüzdede yayın hayatına devam etmektedir
Ülkemizde iletişimin tarihçesi
-1919 İrade-i Milliye
-1920 Hakimiyet-i Milliye
-1920 Ceride-i Resmiye (resmi gazete)
-1927 telgraf
-1961 Türkiye Radyo Televizyonu (trt)
-1994 Radyo Televizyon üst kurulu (rtük)

Aşağıda çözümlü testlerimiz vardır BAŞLA butonuna basarak başlayınız kolay gelsin

7. sınıf sosyal bilgiler 1. ünite iletişim ve insan ilişkileri çözümlü test 1

Başla
Tebrikler - 7. sınıf sosyal bilgiler 1. ünite iletişim ve insan ilişkileri çözümlü test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

7. sınıf 1. ünite iletişim ve insan ilişkileri çözümlü test 2

Başla
Tebrikler - 7. sınıf 1. ünite iletişim ve insan ilişkileri çözümlü test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

3 Responses

  1. yersa dedi ki:

    çok güzel olmuş

  2. ÇOK KOLAY BİR TEST EZZ

  3. bendjdikkkkataq dedi ki:

    ÇOK KOLAY BİR TEST EZZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir