Atatürk İlkeleri Konu özeti

ATATÜRK İLKELERİ

Atatürkçü düşünce sistemi altı temel ilkeye dayanmaktadır.İnkılaplar bu ilkeler doğrultusunda yapılmıştır.

Atatürk ilkelerinin ortak özellikleri:
-Kaynağı türk milletinin kültürüdür
-Milli egemenlik ve bağımsızlığa dayanır
-Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur
-Evrensel ve barışçıdır
-Akılcı ve bilimseldir
-Atatürk ilkeleri birbirini tamamlar

1)CUMHURİYETÇİLİK İLKESİ
Cumhuriyet demek egemenliğin halkın elinde olması demektir.
Cumhuriyetçilik doğrultusunda yapılan inkılaplar şunlardır:
-Tbmm nin açılması
-Saltanatın kaldırılması
-Cumhuriyetin ilan edilmesi
-Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi

2)MİLLİYETÇİLİK İLKESİ
Atatürk e göre millet birlikte yaşayan ve milletini sahip çıkan kişilerdir.Milliyetçilik milletini sevmek ve onu yüceltmektir.Atatürk e göre kendini türk hisseden herkes türktür
Milliyetçilik doğrultusunda yapılan inkılaplar
-Tbmm nin açılması
-Türk tarih kurumunun ve Türk Dil Kurumunun açılması
-Kapütilasyonların kaldırılması
-Kabotaj Kanunun çıkarılması

HALKÇILIK İLKESİ
Halk nedir?: Halk aynı ülkede yaşayan o ülkeyi vatanı kabul eden insan topluluğuna denir.Halkçılık ise halkın yararına olan onlar arasındaki adaleti eşitliği sağlayan tüm çalışmalardır.
Halkçılık doğrultusunda yapılan inkılaplar:
-Türk Medeni Kanunu
-Aşar vergisinin kaldırılması
-Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
-Ünvan ve lakapların yasaklanması

DEVLETÇİLİK İLKESİ
Devletçilik cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanmıştır halkın yapacağı ekonomik yatırımları devletin yapmasıdır.
Devletçilik doğrultusunda yapılan inkılaplar
-Fabrikaların kurulması,demiryollarının ypılması
-Bankaların kurulması
-Etibank ve Maden tarama entüstisünin kurulması

LAİKLİK İLKESİ
Laiklik demek din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır.Aynı zamanda herkesin din ve vicdan hürriyetinin olmasıdır
Laiklik doğrultusunda yapılan İnkılaplar
-Saltanatın kaldırılması
-Halifeliğin kaldırılması
-Tevhidi Tedrisad kanunu
-Kılık kıyafet düzenlemesi
-Tekke ve zaviyelerin kapatılması
-Medeni kanunun kabul edilmesi

İNKILAPÇILIK İLESİ
inkılapçılık demek çağın gerisinde kalmamak için yapılan herşeydir.İnkılapçılık ilkesi bu sebeble tüm atatürk ilkelerini kapsamaktadır ve diğer ilkelerin kendini yenilemesini sağlar.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir