BİLİMİ TAKİP EDELİM

Bilimsel yayınlar
Bilim hayatımızın her yarindedir bunun için bilimin takip edilmesi şarttır.Belirli aralıklarla devlet kurumu olan Türkiye Bilimsel araştırma kurumu(tubitak) her yaşa uygun dergiler yayınlamaktadır.
örnek : Meraklı minik, Bilim çocuk dergisi
Bilgi kaynaklarımız
Bilgi kaynakları: bilgi edinmek amacıyla kullandığımız kaynakları bilgi kaynağı denir.Bilgi kaynakları türlerine göre şunlardır
a)kitaplar : Çok sayıda kaynakçaya dayanarak yazılan temel bilgi kaynaklarıdır
b)Süreli yayınlar : Düzenli aralıklarla yayımlanan kaynaklara süreli yayın denir.örnek: Gazete ve dergiler.Yayınlanma tarihi belli olmayan yayınlarada süresiz yayınlar denir

c)Danışma kaynakları : Kısa sürede bilgi edinmek için kullanılır örnek : ansiklopediler,sözlükler,atlaslar
d)kütüphane katalogları,internet,dvdler