Çağdaş devlete doğru konu özeti

ÇAĞDAŞ DEVLETE DOĞRU

Halifeliğin Kaldırılması:
Halife; Hz. Muhammed’in vefatından sonra devlet ve hükümet işlerini yürüten bilgelere denilmiştir.
Halifelik Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı fethinden sonra Osmanlı’ya geçmiştir. -> Osmanlı padişahları hem dini lider hemde siyasi lider olmuştur.
– 1922’de saltanatın kaldırılmasıyla henüz uygun ortam olmadığı için halifeliğin devamına karar verilmiştir.
– Son Osmanlı padişahı Vahdettin saltanatın kaldırılmasıyla ülkeyi terk edince Ingilizlerin Vahdettin’in halifelik gücünden yararlanmasını önlemek amacıyla Abdülmecid’i halife ilan etti.
Halifeliğin Kaldırılma Nedenleri:
– Milli egemenlik anlayışıyla bağdaşmaması.
– Çağdaşlaşma ve laikleşme yolunda engel olarak görülmesi.
– Ulusal egemenlik pekişmiş eskiye rejime dönüş yolu kapanmıştır.
– Yeni Türk devletinin islam dünyasında birliği sağlama gibi bir amacının olmadığı anlaşılmış. ( Dış ilişkileri olumlu etkilemiştir.)

Tevhid-i Tedrisad ( Öğretimde birlik )
– Osmanlı devletinde bazı okullar ve medreseler Seriye ve Evkaf Vekuleti ( Dini işler ve vakıflar bakanlığı ) ne bağlıydı.
-Avrupa tarzında eğitim veren okullar ise Macirif Vekaleti ( Eğitim Bakanlığı ) tarafından yönetilmekteydi.
– Azınlık okullar ve yabancı okullar da vardı.
– Farklı eğitim öğretim kurumları kültürel çatışmalara sebeb olmaktaydı. Yeni Türk devleti Tevhid-i Tedrisad ( Öğretim Birliği ) konumuyla bu duruma son verdi.
– Eğitim kurumları laik,çağdaş bilimlere göre düzenlendi.
– İlköğretim zorunlu hale getirilip ücretsiz yapıldı.
– Kız erkek aynı okula giderek karma eğitim başladı.
– Seriye ve Evkaf Vekaleti yerine -> Diyanet işleri ve Vakıflar müdürlüğü kuruldu.
( Kanunların dine uygunluğu denetlenirdi. ( Laikleşme )
-Erkanı Harbiye yerine -> Genelkurmay başkanlığı kuruldu ( Ordu siyasetten ayrıldı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir