Çağdaş uygarlığa doğru adımlar konu özeti

ÇAĞDAŞ UYGARLIĞA DOĞRU ADIMLAR

Kılık Kıyafet değişikliği
-Osmanlı toplumunda kıyafet birliği yoktu.M.Kemal bu birliği sağlamak ve çağdaş görünüme ulaşmak için 25 kasım 1925 te şapka kanunu nu çıkarmıştır.Bu kanunla fes yerine şapka giyilmeye başlandı
-Böylece toplum karmaşası önlenmiş ve modern görünüm kazanmıştır
Çağdaş devletlerle uyum (takvim saat ölçü düzenlemesi)
-Osmanlı devletinde kullanılan takvim,saat,ölçü diğer toplumlardan farklıydı.TBMM hem ülke içinde hemde ülke dışındaki karışıklığı önlemek amacıyla:
Hicri ve rumi takvim yerine :Miladi takvim 1926
Alaturka saat yerine : Uluslar arası saat 1926
Eski ölçüler yerine : Uluslar arası rakam , ağırlık ve uzunluk
-Böylece ülke içinde ve avrupalı devletlerle ekonomik ve siyasi ilişkilerde uyum sağlanmış ticari ilişkiler kolaylaşmıştır.
Tekke ve zaviyelerin kapatılması 30 kasım 1925
-Osmanlı devletinde din ve kültür kurumları olan tekke ve zaviyeler son dönemlerinde amaçlarından uzaklaşmış görevlerini yerine getirmemekteydi .Çağdaş bir toplum olabilmek için 30 kasım 1925 te tekke ve zaviyeler kapatıldı.
-Bu kanunla şeyh dede derviş mürit gibi bir takım ünvanlarında kullanılması yasaklanmıştır.
Önemi: Çağdaşlaşma ve laikleşme yolunda önemli bir adım atılmış, toplumdaki sınıflaşmanın önüne geçilerek birlik sağlanmıştır.

You may also like...

1 Response

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir