Category: Sosyal Bilgiler 6

Geçmişten günümüze demokrasinin gelişimi konu özeti 13

Geçmişten günümüze demokrasinin gelişimi konu özeti

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DEMOKRASİNİN GELİŞİMİ Demokrasinin doğuşu M.Ö. 450: Atinada Aristo Eflatun ve Sokrates gibi düşünürlerin düşünce sistemi tarihe geçti. Site” denilen şehir devletlerinde kadınlar ve köleler site halkının dışında kabul ediliyordu. Yetişkin erkeklerin halk...

Yönetim Biçimleri Konu Özeti 9

Yönetim Biçimleri Konu Özeti

YÖNETİM BİÇİMLERİ Demokrasi Demokrasi yönetim şekli olmaktan ziyade bir yaşam biçimidir.Özgür bir seçim sistemi sonucunda seçilen temsilcilerden kurulan halk yönetimidir. Demokrasinin temel ilkeleri -Milli egemenlik -Hürriyet ve eşitlik -Hukukun üstünlüğü -Siyasi partiler -Seçimler ve...

Türk cumhuriyetleriyle ilişkilerimiz konu özeti 0

Türk cumhuriyetleriyle ilişkilerimiz konu özeti

TÜRK CUMHURİYETLERİYLE İLİŞKİLERİMİZ Bugün tarihi ve kültürüm bağlarımız olan Türk Cumhuriyetleri ile ekonomik , sosyal ve siyası ilişkilerimiz artarak devam etmektedir. Uzun yıllar Sovyetler birliğinin yönetimi altında yaşayan Azerler,kazaklar,kırgızlar,özbekler,türkmenler 1990 da özgürlüklerine kavuşmuşlardır.Böylelikle Türkiye...

İhracattan ithalata ekonomimiz konu özeti 7

İhracattan ithalata ekonomimiz konu özeti

İHRACATTAN İTHALATA EKONOMİMİZ Bir ülkenin kendi bölgeleri arasında yapılan ticarete iç ticaret başka ülkelerle yaptığı ticarete dış ticaret denilir.Dış ticaret ithalat ve ihracattan oluşmaktadır. İthalat : Dış ülkeden mal almak demektir İhracat : Dış...

Nitelikli İnsan ve Meslek Seçimi Konu Özeti 5

Nitelikli İnsan ve Meslek Seçimi Konu Özeti

NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ VE GİRİŞİMCİLİK İnsanlar her mesleğin hizmetinden yarar­lanmaya ihtiyaç duyar. Bu hizmetlerden yararlanan insanlar hayatlarını rahat ve mutlu sürdürürler. İnsanlar, yaşamlarını devam ettirmek ve geçimlerini sağlamak amacıyla çeşitli işlerde çalı­şırlar. İnsanlar, yaptıkları...

Doğal Kaynaklarımız Tükenmesin Konu Özeti 0

Doğal Kaynaklarımız Tükenmesin Konu Özeti

DOĞAL KAYNAKLARIMIZ TÜKENMESİN İnsanın hayatını devam ettirdiği dış orta­ma doğal çevre denir. İnsan hayatı nasıl sonsuz değilse çevremizde gördüğümüz ve yaşamımıza yardımcı olan doğal kaynaklar da sonsuz değildir. Dünyadaki doğal kaynaklar hızla tüken­mektedir. Bu...

Vergi Vererek Kazanıyoruz Konu Özeti 1

Vergi Vererek Kazanıyoruz Konu Özeti

VERGİ VEREREK KAZANIYORUZ Vergi: Vatandaşların, herhangi bir karşılık beklemeden kazançlarının bir bölümünü devlete vermelerine vergi denir. Vergilerin ne zaman, kimlerden ve ne kadar alınacağı kanunlarda belirtilir. Bir sanayici ile bir çiftçinin kazancı aynı olmayacağından...