Category: Sosyal Bilgiler 6

Geçmişten günümüze demokrasinin gelişimi konu özeti 14

Geçmişten günümüze demokrasinin gelişimi konu özeti

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DEMOKRASİNİN GELİŞİMİ Demokrasinin doğuşu M.Ö. 450: Atinada Aristo Eflatun ve Sokrates gibi düşünürlerin düşünce sistemi tarihe geçti. Site” denilen şehir devletlerinde kadınlar ve köleler site halkının dışında kabul ediliyordu. Yetişkin erkeklerin halk...

Yönetim Biçimleri Konu Özeti 11

Yönetim Biçimleri Konu Özeti

YÖNETİM BİÇİMLERİ Demokrasi Demokrasi yönetim şekli olmaktan ziyade bir yaşam biçimidir.Özgür bir seçim sistemi sonucunda seçilen temsilcilerden kurulan halk yönetimidir. Demokrasinin temel ilkeleri -Milli egemenlik -Hürriyet ve eşitlik -Hukukun üstünlüğü -Siyasi partiler -Seçimler ve...

Türk cumhuriyetleriyle ilişkilerimiz konu özeti 0

Türk cumhuriyetleriyle ilişkilerimiz konu özeti

TÜRK CUMHURİYETLERİYLE İLİŞKİLERİMİZ Bugün tarihi ve kültürüm bağlarımız olan Türk Cumhuriyetleri ile ekonomik , sosyal ve siyası ilişkilerimiz artarak devam etmektedir. Uzun yıllar Sovyetler birliğinin yönetimi altında yaşayan Azerler,kazaklar,kırgızlar,özbekler,türkmenler 1990 da özgürlüklerine kavuşmuşlardır.Böylelikle Türkiye...

İhracattan ithalata ekonomimiz konu özeti 7

İhracattan ithalata ekonomimiz konu özeti

İHRACATTAN İTHALATA EKONOMİMİZ Bir ülkenin kendi bölgeleri arasında yapılan ticarete iç ticaret başka ülkelerle yaptığı ticarete dış ticaret denilir.Dış ticaret ithalat ve ihracattan oluşmaktadır. İthalat : Dış ülkeden mal almak demektir İhracat : Dış...

Nitelikli İnsan ve Meslek Seçimi Konu Özeti 5

Nitelikli İnsan ve Meslek Seçimi Konu Özeti

NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ VE GİRİŞİMCİLİK İnsanlar her mesleğin hizmetinden yarar­lanmaya ihtiyaç duyar. Bu hizmetlerden yararlanan insanlar hayatlarını rahat ve mutlu sürdürürler. İnsanlar, yaşamlarını devam ettirmek ve geçimlerini sağlamak amacıyla çeşitli işlerde çalı­şırlar. İnsanlar, yaptıkları...

Doğal Kaynaklarımız Tükenmesin Konu Özeti 0

Doğal Kaynaklarımız Tükenmesin Konu Özeti

DOĞAL KAYNAKLARIMIZ TÜKENMESİN İnsanın hayatını devam ettirdiği dış orta­ma doğal çevre denir. İnsan hayatı nasıl sonsuz değilse çevremizde gördüğümüz ve yaşamımıza yardımcı olan doğal kaynaklar da sonsuz değildir. Dünyadaki doğal kaynaklar hızla tüken­mektedir. Bu...

Vergi Vererek Kazanıyoruz Konu Özeti 1

Vergi Vererek Kazanıyoruz Konu Özeti

VERGİ VEREREK KAZANIYORUZ Vergi: Vatandaşların, herhangi bir karşılık beklemeden kazançlarının bir bölümünü devlete vermelerine vergi denir. Vergilerin ne zaman, kimlerden ve ne kadar alınacağı kanunlarda belirtilir. Bir sanayici ile bir çiftçinin kazancı aynı olmayacağından...