Category: 8. sınıf

8.SINIF 5. ÜNİTE ATATÜRKÇÜLÜK BÜTÜN KONU ÖZETİ 15

8.SINIF 5. ÜNİTE ATATÜRKÇÜLÜK BÜTÜN KONU ÖZETİ

5. ÜNİTE ATATÜRKÇÜLÜK BÜTÜN KONU ÖZETİ  A)TÜRK ÇAĞDAŞLAŞMASI M.Kemal in bazı toplum ve devlet yönetimindeki düşüncelerinin oluşmasında gençlil yıllarında Osmanlı devletinde ve dünyada yaşanan olaylar etkili olmuştur.M Kemal in bu birikimleri tam bağımsız ve...

Atatürk ün Gençliğe Hitabesi 0

Atatürk ün Gençliğe Hitabesi

  Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek...

Mazlum milletler ve cumhuriyet bize emanet konu özeti 0

Mazlum milletler ve cumhuriyet bize emanet konu özeti

MAZLUM MİLLETLER ve CUMHURİYET BİZE EMANET   Dünyada ki tüm milletlerin Bağımsız olması gerektiğini belirtmiştir Atatürk örnek olarakta Kurtuluş savaşını örnek göstermiştir Atatürk gençliğe hitabeyle Türkiye Cumhuriyetini Türk gençliğine emanet etmiştir Gençliğe Hitabe İçin...

Milli güç unsurları konu özeti 3

Milli güç unsurları konu özeti

 MİLLİ GÜÇ UNSURLARI Milli Güç : Bir ulusun kullanabileceği tüm maddi ve manevi kaynaklarına Milli güç denir Milli güç unsurları 1)Siyasi güç Devletin yönetim gücünün halka dayanıyor olmasıdır. 2)Ekonomik güç Tüm üretim ve tüketim...

Atatürk ü etkileyen olaylar ve fikir akımları konu özeti 3

Atatürk ü etkileyen olaylar ve fikir akımları konu özeti

ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR ve FİKİRLER Atatürkçü düşünce sisteminin oluşmasında -doğup büyüdüğü ortam -yaşadığı olaylar -Okuduğu kitaplar -Okuldaki öğretmenleri -Türk düşünürler (Namık kemal,Ziya gökalp,Tevfik fikret) -Avrupalı Düşünürler (Volter,Jan JAk Russo) -Osmanlı devletinin karşılaştığı sorunlar...

Türk Çağdaşlaşması Konu Özeti 0

Türk Çağdaşlaşması Konu Özeti

ATÜRK ÇAĞDAŞLAŞMASI M.Kemal in bazı toplum ve devlet yönetimindeki düşüncelerinin oluşmasında gençlil yıllarında Osmanlı devletinde ve dünyada yaşanan olaylar etkili olmuştur.M Kemal in bu birikimleri tam bağımsız ve millet egemenliğine dayanan bir devlet kurmasında...

Atatürk İlkeleri Konu özeti 0

Atatürk İlkeleri Konu özeti

ATATÜRK İLKELERİ Atatürkçü düşünce sistemi altı temel ilkeye dayanmaktadır.İnkılaplar bu ilkeler doğrultusunda yapılmıştır. Atatürk ilkelerinin ortak özellikleri: -Kaynağı türk milletinin kültürüdür -Milli egemenlik ve bağımsızlığa dayanır -Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur -Evrensel ve barışçıdır -Akılcı...

Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar Konu özeti 2

Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar Konu özeti

EKONOMİ ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR A)İzmir İktisad Kongresi 17 Şubat 1923 -Milli mücadelenin kazanılmasından sonra ekonomik bağımsızlığı ve kalkınmayı sağlamak amacıyla İzmirde 1. iktisad kongresi toplanmıştır.Kongredeki kararları Misak-ı İktisadi denilmiştir. Misak-i İktisadi kararları -Hammaddesi ülke...

Sosyal alanda yapılan inkılaplar konu özeti 3

Sosyal alanda yapılan inkılaplar konu özeti

SOSYAL ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR A)Tekke Zaviye ve Türbelerin kapatılması 3 kasım 1925 -Osmanlı devletinde din ve kültür kurumları olan tekke ve zaviyeler son dönemlerinde amaçlarından uzaklaşmış görevlerini yerine getirmemekteydi .Çağdaş bir toplum olabilmek için...