Çok partili hayata geçiş konu özeti

ÇOK PARTİLİ DEMOKRATİK HAYAT

-Demokrasi için farklı görüşteki siyasi partilerin olması şarttı.
-M.Kemal 1923’de Halk fırkasını kurmuştu. 1924’te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, 1930’da Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur.
Cumhuriyet Halk Fırkası (9 Eylül 1923)
– Türkiyenin ilk partisidir.Temeli Anadolu ve Rumeli Medafai hukuk cemiyetlerine dayanır.
– İlkeleri; Egemenlik milletindir. TMBB’nin üstünde güç yoktur.
-II. TBMM’de halkın desteğini almış 1950 yılına kadar ülkeyi yönetmiştir.

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (17 Kasım 1792 )
-Saltanatın kaldırılmasından sonra görüş ayrılıkları artmış Kazım Karabekir’in öncülüğünde, Rauf Bey, Adnan Bey ve Ali Fuat’ın katılımıyla kurulmuştur.
– İlkeleri; Liberalizm ( Serbest Piyasa Ekonomisi ) uygulanacak. Devlet toprakları köylülere dağıtılacak. Dini düşüncelere ve inançlara saygılı olunacak. -> Bu maddeden dolayı inkilap karşıtları bu partide toplanmıştır.
– Partinin Şeyh Sait ayaklanmasıyla ilgili olduğu düşünülerek 1925’te kapatılmıştır.-> İlk çok partili hayata geçiş denemesi başarısız olmuştur.

Serbest Cumhuriyet Fırkası ( 12 Ağustos 19309
-1929’daki dünya ekonomik krizinde çıkan sorunların çözümü demokrasi ve cumhuriyetin güçlenmesi ve hükümetin denetlenmesi için Atatürk’ün teklifiyle Fethi Okyar tarafından kurulmuştur.
-İnkilap karşıtlarının partiye sızdığını gören Fethi Okyar partisini kapatmıştır. ( 17 Kasın 1930 ) -> Çok partili hayata geçişte ikinci deneme başarısız oldu.
-Partinin kapatılmasından sonra menemen olayı çıkmıştır.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir