Doğal Kaynakların Bilinçsizce tüketilmesi Konu özeti

Doğal Kaynakların Neden Dikkatli Tüketilmesi Gerekmektedir

Doğal kaynaklar tükenebilir varlıklardır. Bu sebepten dolayı bunları özenli kullanmamız şarttır. Dünyadaki belli başlı doğal kaynaklar şunlardır; su, petrol ve doğalgaz ve madenler’dir.

İnsanlık, doğal kaynakların sonsuz olduğunu sanar ve bilinçsizce tüketir. Ancak bu yanlış bir düşüncedir. Örneğin, dünyadaki petrol insanlığa ancak 40 sene yeter. Ancak bunun kimse bilincinde değil ve sorumsuzca tüketilmektedir. En çok tehlikede olan kaynaklardan biri de su’dur. İnsanların bilinçsizce hareketleri nedeniyle sular kirlenmekte ve azalmaktadır.

Su kaynaklarımızın tükenmesinin nedenleri arasında, bilinçsiz tarım, yapılandırmanın yer altı sularını kirletmesi yer almaktadır. Bundan dolayı su kaynakları da yıllar sonra pek nadir bulunabilecek bir şey olacaktır. Mesela; bir devlet bizim su kaynaklarımızdan birini içecek su kaynağının azlığı nedeniyle satın almayı talep etmiştir. Bizde yıllar sonra bu duruma düşebiliriz.

Doğanın ve eko sistemin bozulmasıyla birlikte doğal kaynaklar hızla tükenmektedir. Bu yalnızca suyu değil, iklimi, bitki örtüsünü ve canlı çeşitliliğini de kapsamaktadır. Doğada yaşayan hayvanları sorumsuzca ve bilinçsizce avlamaktayız. Ancak bilmeliyiz ki bu hayvanlarında bir gün sonu gelecektir.

Bitki örtüsü insanların oksijen deposudur. Ancak buda bilinçsizlik sebebiyle tahrip edilmektedir.

İnsanlar artık bilinçlenmeli yaşam kaynaklarını yok etmemelidir.

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir