Doğal Kaynakların Ekonomiye Etkisi konu özeti

TÜRKİYEDEKİ EKONOMİK FAALİYETLER

BÖLGELERİMİZE GÖRE EKONOMİK FAALİYETLER KISA ÖZETİ
Yurdumuzda bazı ekonomik faaliyetler bazı bölgelerimizle özdeşleşmiştir.Örneğin;

1) Marmara Bölgesi : Sanayi, Tarım, Ticaret
2) Ege Bölgesi : Tarım
3) Akdeniz Bölgesi: Tarım( Seracılık), Turizm
4) Karadeniz Bölgesi: Balıkçılık, Orman ürünleri
5) Doğu Anadolu Bölgesi: Hayvancılık
6) İç Anadolu Bölgesi: Tarım, Hayvancılık
7) Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Tarım, Maden ve Enerji Kaynakları

Ekonomi: Bir ürünün, üretiminden tüketiciye ulaşmasına kadar olan ilişkiler bütününe ekonomi denir.
Ekonomik faaliyet: İnsanlar yaşayabilmek için çeşitli işler yaparlar. Hayvanlardan ve topraktan yararlanırlar, ticaretle uğraşırlar veya çeşitli işyerlerinde çalışırlar. Bunların hepsine birden ekonomik faaliyet denir.
Ekonomik Faaliyetleri Neler Etkiler?
1) Bölgenin coğrafi yapısı ( yeryüzü şekilleri, dağ, ova, yayla veya deniz oluşu )
2) Yeraltı ve yerüstü zenginlikleri
3) İklimi
4) Ulaşım imkânları
5) Nüfus yapısı
Yurdumuzdaki Başlıca Ekonomik Faaliyetler
* Hayvancılık
* Tarım
* Su Ürünleri
* Orman ve Orman Ürünleri
* Taşımacılık
* Madenler ve Enerji Kaynakları
* Sanayi ( Endüstri )
* Ticaret
* Turizm

SU ÜRÜNLERİ
Bu alanda;
a) Balıkçılık: En çok Karadeniz bölgesinde yapılmaktadır.
b) Sünger ve Kabuklu Deniz Hayvanları: En çok Bodrum ve Marmaris’te yapılmaktadır.

ORMAN VE ORMAN ÜRÜNLERİ
Ormancılık en çok Karadeniz Bölgesinde yaygındır. Daha sonra Akdeniz, Ege ve Marmara’da yapılmaktadır. Ormanlardan kereste, odun, reçine, selüloz, kozalak ve çıra gibi ürünler elde edilir.

TAŞIMACILIK
Ham maddelerin taşınması, üretim sonucundaki ürünlerin tüketiciye ulaştırılması, insanların yer değiştirmeleri gibi sebepler taşımacılığı ortaya çıkarmıştır. Ülkemizde taşımacılık; Karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu ile yapılmaktadır. Ulaşım ağının en geniş olduğu bölgemiz Marmara Bölgesidir.

HAYVANCILIK
Yurdumuzda yaylalar ve çayırların geniş yer kaplaması hayvancılığa verilen önemi artırmıştır. Yurdumuzun hemen hemen her bölgesinde hayvancılık yapılmaktadır. Ancak hayvancılık denince akla ilk gelen bölgemiz Doğu Anadolu Bölgesidir. Çünkü bu bölge yeryüzü şekillerinin dağlık ve yükseltinin fazla olması nedenleriyle en çok büyükbaş hayvancılığın yapıldığı bir bölgemizdir.
Yurdumuzda şu tür hayvancılıklar yapılmaktadır:
a) Büyükbaş hayvancılık: Sığır, manda, at ve deve yetiştirilir. En çok Doğu Anadolu Bölgemizde, daha sonra da Doğu Karadeniz bölümünde yapılmaktadır.
b) Küçükbaş hayvancılık: Koyun ve keçi yetiştirilir. En çok İç Anadolu Bölgemizde, daha sonra da Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Marmara Bölgesinde yapılmaktadır.
c) Kümes hayvancığı: En çok tavuk yetiştirilmektedir. Batı Karadeniz bölümü ile Marmara ve Ege bölgelerimizde yapılmaktadır.
d) Arıcılık: Ege, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde yapılmaktadır.
e) Balıkçılık: En çok Karadeniz Bölgemizde yapılmaktadır.
f) İpek böcekçiliği: Özellikle Güney Marmara bölümünde yapılmaktadır.

SANAYİ ( ENDÜSTRİ )
Ülkemizde besin, süt ve süt ürünleri, yağ, konserve, şeker, çay, dokuma, makine, seramik, çimento, cam, orman ürünleri, otomotiv endüstrisi gelişmiştir.
MADENLER VE ENERJİ KAYNAKLARI
Ülkemizde çıkarılan bir çok maden vardır: Demir, bakır, kükürt, krom, bor mineralleri, zımpara taşı, tuz, cıva, manganez, uranyum, toryum ……
Bu madenlerin çok oluşu maden ocaklarının açılışını sağlamış ve sanayiyi geliştirmiştir.Maden kömürü, linyit, petrol, doğalgaz, hidrolik enerji( su gücü), jeotermal enerji( yer altı sıcak suyu), atom enerjisi de yurdumuzun bazı enerji kaynaklarıdır.

TİCARET
Her türlü mal ve hizmetin kar amacıyla el değiştirmesidir. Ticaret yurt içinde yapılırsa iç ticaret, yurt dışında yapılırsa dış ticaret adını alır.
İthalat: Bir ülkenin başka bir ülkeden mal satın almasıdır.
İhracat: Bir ülkenin başka bir ülkeye mal satmasıdır.

TURİZM
Deniz, kum, güneş, kaplıca, içme ve maden suyu, kış sporları, ormanlar, yaylalar, göller, dağlar, doğal güzellikler, tarihi mekânlar turizmi geliştirir. Ülkemizde turizm bacasız sanayi olarak değerlendirilir.

TARIM
Tahıl: En çok buğday ve arpa İç Anadolu Bölgemizde yetiştirilir. Marmara, Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde de yetiştirilmektedir.
Mısır: En çok Karadeniz Bölgesinde.
Pirinç: En çok Karadeniz daha sonra da Marmara Bölgesinde.
Baklagiller: Mercimek, nohut, fasulye, bakla ve bezelye Güneydoğu Anadolu, daha sonra da Doğu Anadolu, Akdeniz Bölgelerinde.
Şeker pancarı: Hemen hemen her bölgemizde.
Pamuk: En çok Güneydoğu Anadolu, daha sonra Ege ve Akdeniz.
Tütün: En çok Ege, daha sonra Güneydoğu ve Karadeniz.
Ayçiçeği: Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu.
Fındık: Doğu Karadenizde( Ordu ve Giresun )
Çay: Doğu Karadenizde ( Rize ve Trabzon )
Zeytin: Akdeniz, Ege, Marmara ve Güneydoğu Anadolu.
Antep fıstığı: Güneydoğu Anadolu (Gaziantep ve Şanlıurfa)
İncir: Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Güney Marmara
Üzüm : Ege, Güneydoğu, İç Anadolu Marmara ve Akdeniz
Turunçgiller: Limon, greyfurt, portakal, mandalina en çok Akdeniz Bölgesinde, daha sonra Ege Bölgesinde.
Karpuz: Diyarbakır ve Adana.

 

7 Responses

 1. dilay dedi ki:

  çok uzun ya 🙁 kısa olsunnnnnnn

 2. duygu dedi ki:

  evet çokkkkkkkkkk uzun 🙁

 3. admin dedi ki:

  herkezin sevdiğine inanıyommm

 4. zeynep süreyya dedi ki:

  hiçte uzun degil özet çıkarabilirsiniz 😛

 5. emre dedi ki:

  Admin siteyi kaça satarsın

 6. selma dedi ki:

  güzellllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir