Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar Konu Özeti

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILALAR

A)TEVHİD-İ TEDRİSAT (Öğretimde birlik) KANUNU 3 Mart 1924

 

– Osmanlı devletinde bazı okullar ve medreseler Seriye ve Evkaf Vekuleti ( Dini işler ve vakıflar bakanlığı ) ne bağlıydı.
-Avrupa tarzında eğitim veren okullar ise Macirif Vekaleti ( Eğitim Bakanlığı ) tarafından yönetilmekteydi.
– Azınlık okullar ve yabancı okullar da vardı.
– Farklı eğitim öğretim kurumları kültürel çatışmalara sebeb olmaktaydı. Yeni Türk devleti Tevhid-i Tedrisad ( Öğretim Birliği ) konumuyla bu duruma son verdi.
– Eğitim kurumları laik,çağdaş bilimlere göre düzenlendi.
– İlköğretim zorunlu hale getirilip ücretsiz yapıldı.
– Kız erkek aynı okula giderek karma eğitim başladı.
– Seriye ve Evkaf Vekaleti yerine -> Diyanet işleri ve Vakıflar müdürlüğü kuruldu.
( Kanunların dine uygunluğu denetlenirdi. ( Laikleşme )
-Erkanı Harbiye yerine -> Genelkurmay başkanlığı kuruldu ( Ordu siyasetten ayrıldı.

B)MAARİF TEŞİLATI HAKKINDA KANUN 2 Mart 1926

C)YENİ TÜRK HARFLARİNİN KABULÜ (Latin Alfabesi) 1 Kasım 1928

-Atatürk çağdaş ugarlık düzeyine çıkmak için eğitimin modernleşmesi gerektiğine inanmaktaydı.
-Atatürk arap alfabesinin türkçe karakterlere uymadığını düşünmekteydi.
-1928 de ‘yeni türk harflerinin kabulu kanunu ” TBMM de kabul edildi.
-Latin alfabesinin kabulüyle bilim teknolojideki ilerleme ve batının takibi sağlandı okuryazar oranı ve kitap basımı arttı, milli kültür ve dilin gelişmesi sağlandı.

D)MİLLET MEKTEPLERİNİN AÇILMASI 24 Kasım 1928

-Yeni türk harflerinin kabulüyle bu harfleri öğretecek okullar açıldı.16-45 yaş arası kişilerin katıldığı günler düzenlendi

 E)TÜRK TARİH KURUMUNUN AÇILIŞI 15 Nisan 1931

  • -1930 yılında açılan Türk tarih heyeti oluşturularak Türk tarihi ve uygarlığı bilimsel olarak incelenmeye başlamıştır
  • -1931 de Türk Tarih Tetkik cemiyeti kurulmuş (1935 yılında Türk tarih kurumu adını almıştır)

 F)TÜRK DİL KURUMUNUN AÇILMASI 15 Nisan 1931

  • -1932 yılında kurulan bu kurum Türkçenin yabancı kelimelerden arındırılması ve bilim dili haline gelmesi için çalışmalar yapmıştır.
  • -Atatürk arapça yerine türkçe terimlerin kullanıldığı ”geometri Klavuzu adında kitap yazmıştır.

G)İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNİN AÇILMASI1933

Osmanlıdan kalan üniversite niteliğindeki darülfunun kapatılmış yerine istanbul üniversitesi açılmıştır

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir