Harf inkılabından millet mekteplerine konu özeti

HARF İNKILABINDAN MİLLET MEKTEPLERİNE

Latin harflerinin kabulü1928
-Atatürk çağdaş ugarlık düzeyine çıkmak için eğitimin modernleşmesi gerektiğine inanmaktaydı.
-Atatürk arap alfabesinin türkçe karakterlere uymadığını düşünmekteydi.
-1928 de ‘yeni türk harflerinin kabulu kanunu ” TBMM de kabul edildi.
-Latin alfabesinin kabulüyle bilim teknolojideki ilerleme ve batının takibi sağlandı okuryazar oranı ve kitap basımı arttı, milli kültür ve dilin gelişmesi sağlandı.
Millet mekteplerinin açılması 1929
-Yeni türk harflerinin kabulüyle bu harfleri öğretecek okullar açıldı.16-45 yaş arası kişilerin katıldığı günler düzenlendi.

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir