İletişim konu özeti

İLETİŞİM

İletişim:Duygu düşünce ve bilgilerimizin herhangi bir yolla başkalarına aktarılmasına ve paylaşılmasına iletişim denir
İletişimde olum tutum ve davranışlar
-Empati kurmak
-Etkili dinlemek
-Farklılıklara saygılı olmak
-Kendini doğru ifade etmek
-Etkili reddetmek
-Göz teması kurmak
-Gülümsemek
-Dikkatini karşısındaki kişiye Vermek
İletişimde olumsuz tutum ve davranışlar
-Önyargıyla yaklaşmak
-Emir vermek
-Tehdit etmek
-Suçlamak
-Alay etmek
-İsim takmak
-Karşısındaki kişinin sözünü kesmek
Etkili Dinleme: İletişim kurduğumuz kişiden masajı tam almaktır Etkili dinleme etkili iletişimin anahtarı niteliğindedir
İyi bir dinleyicide olması gereken özellikler
-Konuşanın sözünü kesmez
-Dikkatini konuşan kişiye verir
-Göz teması kurar
-Başka bir işle meşgul olmaz
-Yargılayıcı ve alaycı bir tutum içinde olmaz
-Anladığını gösteren ifadelerde bulunur
Empati:Bir insanın kendisini karşısındakinin yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlama çabasıdır
Sen dili : Cümleler senle başlar senle biter.Yargılayıcı ve suçlayıcı olur öfke kızgınlık duyguları taşıyabilir
Ben dili: Benle başlar benle biter.Kişinin duygularını anlatır.Kişinin kendi düşüncelerini ortaya koyar
Çatışma: İletişim kurmakta zorlanmamız yada iletişimin istenildiği gibi sonuçlanmasında ortaya çıkar
Uzlaşma nedir: Çatışmaları olumlu şekilde çözmektir
Uzlaşmanın olduğu durumlar:
-Dinleme
-Empati kurma
-İşbirşiği
Uzlaşmanın olmadığı durumlar
-Sorunu görmezden gelmek
-Uzlaşmaya zorlama
-boyun eğme

1 Response

  1. sad dedi ki:

    ddddboooooooooooooooook
    GİBİ

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir