İlk türk devletlerinde egemenlik anlayışı (Orta asya türk devletleri) konu özeti

Türklerde ilk dönemlerden Türkiye cumhuriyetine kadar geçen süre içinde gelişim ve değişimler görülmüştür.
Egemenlik : Hakim olmak yönetme gücüne sahip olmak demektir

İlk türk devletlerinde egemenlik anlayışı (Orta asya türk devletleri)
-İlk türk devletlerinde yöneticilere han hakan kağan gibi isimler verilmiştir
-Hükümdara yönetme yetkisinin tanrı tarafından verildiğine inanılmaktaydı.(Kut anlayışı)
-Devlet hanedanın ortak malı olup egemenlik babadan oğula geçerdi.İnanışa göre oğullar arasından kimin tahta geçeceğine tanrının belirlediğine inanılırdı buda yönetin kaynağının dini temelli olduğunu gösterir.
-Devletin hanedanın (ailenin) ortak malı olması hükümdarlık kavgalarına sebeb olmuştur.
-Kurultay (toy) : Orta asya türk devletlerinde siyasi askeri ve idari kararların alındığı meclise toy deniliştir.Hükümdarın alınan kararlara uymak zorunda olmaması kurultayın danışma meclisi özelliğinde olduğunu gösterir.

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir