ŞEYH SAİT İSYANI(Rejim karşıtı bir isyan) 1925 konu özeti

ŞEYH SAİT İSYANI(Rejim karşıtı bir isyan) 1925

-Türkiye Irak sınırı Lozan antlaşmasında çözüme kavuşmamıştı.Daha sonra yapılan görüşmelerde zengin petrol yataklarına sahip olan Musul u ingilizlere vermek istemedi.Musul u Türkiyeye vermek istemeyen İngiltere Şeyh sait isyanının çıkmasında etkili oldu ve destekledi.
*Şeyh Sait isyanı demokratik ve laik türkiye cumhuriyetini yıkmaya yönelik ilk isyandır.(Rejime karşı çıkan ilk isyan)
-İsyanın çıkmasında : Terakki perver fırkasının inançlara saygılı olması ,eskiye dönülmek istenmesi, inkılaplara karşı çıkılması, İngilterenin kışkırması, hilafet ve saltanata tekrar dönülmek istenmesi
-İsyanın bastrılması için için:
-seferberlik ilan edilmiş
-Takrir-i sukun yasası çıkarılmıştır.(Huzur ve güvenliği sağlama kanunu)
-İstiklal mahkemeleri tekrar kurulmuş
*1925 te çıkarılan Takrir i sukun kanunu 1929 a kadar devam etmiş.
İsyan sonucunda isyanla alakalı olduğu düşünülen Terakki Perver fırkası kapatılmış,Çok partili hayata geçiş denemesi başarısız olmuştur.
-İsyanın çıkmasıyla Türkiye Musul la ilgilenememiş musul ingiltereye kalmıştır.İç sorunlar dış ilişkileri etkilemiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir