Siyasi Alanda yapılan İnkılaplar Konu özeti

SİYASİ ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR

A)SALTANATTAN MİLLİ EGEMENLİĞE (Saltanatın kaldırılması ) 1 kasım 1922

Saltanat: Devlet yönetme yetkisinin bir ailede olması yada ülke yönetiminin babadan oğula geçmesidir.
Milli egemenlik : Milletin yöneticileri seçmesi yönetimin millet elinde olması
-1921 de kabul edilen anayasada devletin varlığının ulus egemenliğine dayandığı egemenliğin halka dayandığı belirtilmiştir.
Saltanatın kaldırılma nedenleri
-Saltanatın milli egemenliğe ters düşmesi
-İtilaf devletlerinin Lozan konferansına İstanbul ve TBMM hükümetini birlikte davet edip karışıklık çıkarmak istemeleri
-Ülkede iki hükümetin bulunmasının milli menfeatlere ters düşmesi
Saltanatın kaldırılmasının sonuçları
-Egemenliğin halk adına TBMM nin temsil edeceği kabul edildi
-Saltanat ve halifelik ayrılınca halifellik siyasi gücünü yitirdi. siyaset dinden ayrılmış laiklik adımı atılmıştır.
-Osmanlı devleti kesin olarak sona ermiştir.
NOT: Saltanatın kaldırılması 1. TBMM nin tek inkılaptır.Son padişah vahdettindir.

B)CUMHURİYETİN İLANI 29 Ekim 1923

Cumhuriyet : Ulusun egemenliğini millet vekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim şeklidir.
Demokrasi : Yurttaşların sivil ve siyasal haklarının buluduğu siyasal sistemdir.
Cumhuriyetin ilanında etkili olanlar
-Saltanatın kaldırılmasıyla ortaya devlet başkanı sorunu çıkması
-Uygulanmakta olan meclis hükümeti sisteminin bakan seçiminde sorun oluşturması
Cumhuriyetin ilanıyla : Başkanlık sorunu çözüldü , Meclis hükümetinden kabine hükümetine geçildi , Rejimin yönetim şeklinin adı konuldu
-M.Kemal demokrasinin temsil edildiği en iyi yönetim sisteminin cumhuriyet olduğunu düşünmekteydi.
-Cumhuriyetin ilanıyla TBMM de M.Kemal Türkiye cumhuriyetinin ilk cumhurbaşkanı olmuştur.

C)HALİFELİĞİN KALDIRILMASI 3 MART 1924

Halife; Hz. Muhammed’in vefatından sonra devlet ve hükümet işlerini yürüten bilgelere denilmiştir.
Halifelik Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı fethinden sonra Osmanlı’ya geçmiştir. -> Osmanlı padişahları hem dini lider hemde siyasi lider olmuştur.
– 1922’de saltanatın kaldırılmasıyla henüz uygun ortam olmadığı için halifeliğin devamına karar verilmiştir.
– Son Osmanlı padişahı Vahdettin saltanatın kaldırılmasıyla ülkeyi terk edince Ingilizlerin Vahdettin’in halifelik gücünden yararlanmasını önlemek amacıyla Abdülmecid’i halife ilan etti.
Halifeliğin Kaldırılma Nedenleri:
– Milli egemenlik anlayışıyla bağdaşmaması.
– Çağdaşlaşma ve laikleşme yolunda engel olarak görülmesi.
– Ulusal egemenlik pekişmiş eskiye rejime dönüş yolu kapanmıştır.
– Yeni Türk devletinin islam dünyasında birliği sağlama gibi bir amacının olmadığı anlaşılmış. ( Dış ilişkileri olumlu etkilemiştir.)

D)ANAYASANIN KABÜLÜ 20 Nisan 1924

Yeni türk cumhuriyetinin kurulmasıyla beraber birde devletin yönetimi için anayasaya ihtiyaç vardı.1924 te Teşkilat-ı Esasiye adıyla ilk anayasa kabul edilmiştir.

You may also like...

2 Responses

  1. kddd dedi ki:

    1921 anayasası teşkılatı esasiye değil miydi?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir