Tagged: kısaca

Doğal Kaynakların Bilinçsizce tüketilmesi Konu özeti 0

Doğal Kaynakların Bilinçsizce tüketilmesi Konu özeti

Doğal Kaynakların Neden Dikkatli Tüketilmesi Gerekmektedir Doğal kaynaklar tükenebilir varlıklardır. Bu sebepten dolayı bunları özenli kullanmamız şarttır. Dünyadaki belli başlı doğal kaynaklar şunlardır; su, petrol ve doğalgaz ve madenler’dir. İnsanlık, doğal kaynakların sonsuz olduğunu...

Türk Cumhuriyetlerinin özellikleri konu özeti 2

Türk Cumhuriyetlerinin özellikleri konu özeti

           Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye’nin garantörlük hakkını kullanarak greçekleştirdiği 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile ada ikiye bölünmüş, 15 Kasım 1983’te KKTC ilan edilmiştir. Yüzölçümü: 3.355 km2 Nüfusu: 175.188 Başkent:...

Kaymakam Kime denir Görevleri nedir Konu Özeti 0

Kaymakam Kime denir Görevleri nedir Konu Özeti

Kaymakam Kime denir Görevleri nedir Konu Özeti Bilindiği üzere Türkiye şehir, ilçe ve köylere ayrılmıştır. Ve her birinin başında devlet destekli ve devleti temsil eden memur diyebileceğimiz kamu görevlisi vardır. İlçenin başındaki kamu görevlisine...

Milli güç unsurları konu özeti 3

Milli güç unsurları konu özeti

 MİLLİ GÜÇ UNSURLARI Milli Güç : Bir ulusun kullanabileceği tüm maddi ve manevi kaynaklarına Milli güç denir Milli güç unsurları 1)Siyasi güç Devletin yönetim gücünün halka dayanıyor olmasıdır. 2)Ekonomik güç Tüm üretim ve tüketim...

Atatürk ü etkileyen olaylar ve fikir akımları konu özeti 3

Atatürk ü etkileyen olaylar ve fikir akımları konu özeti

ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR ve FİKİRLER Atatürkçü düşünce sisteminin oluşmasında -doğup büyüdüğü ortam -yaşadığı olaylar -Okuduğu kitaplar -Okuldaki öğretmenleri -Türk düşünürler (Namık kemal,Ziya gökalp,Tevfik fikret) -Avrupalı Düşünürler (Volter,Jan JAk Russo) -Osmanlı devletinin karşılaştığı sorunlar...

Türk Çağdaşlaşması Konu Özeti 0

Türk Çağdaşlaşması Konu Özeti

ATÜRK ÇAĞDAŞLAŞMASI M.Kemal in bazı toplum ve devlet yönetimindeki düşüncelerinin oluşmasında gençlil yıllarında Osmanlı devletinde ve dünyada yaşanan olaylar etkili olmuştur.M Kemal in bu birikimleri tam bağımsız ve millet egemenliğine dayanan bir devlet kurmasında...

Atatürk İlkeleri Konu özeti 0

Atatürk İlkeleri Konu özeti

ATATÜRK İLKELERİ Atatürkçü düşünce sistemi altı temel ilkeye dayanmaktadır.İnkılaplar bu ilkeler doğrultusunda yapılmıştır. Atatürk ilkelerinin ortak özellikleri: -Kaynağı türk milletinin kültürüdür -Milli egemenlik ve bağımsızlığa dayanır -Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur -Evrensel ve barışçıdır -Akılcı...

Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar Konu özeti 2

Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar Konu özeti

EKONOMİ ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR A)İzmir İktisad Kongresi 17 Şubat 1923 -Milli mücadelenin kazanılmasından sonra ekonomik bağımsızlığı ve kalkınmayı sağlamak amacıyla İzmirde 1. iktisad kongresi toplanmıştır.Kongredeki kararları Misak-ı İktisadi denilmiştir. Misak-i İktisadi kararları -Hammaddesi ülke...

Sosyal alanda yapılan inkılaplar konu özeti 3

Sosyal alanda yapılan inkılaplar konu özeti

SOSYAL ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR A)Tekke Zaviye ve Türbelerin kapatılması 3 kasım 1925 -Osmanlı devletinde din ve kültür kurumları olan tekke ve zaviyeler son dönemlerinde amaçlarından uzaklaşmış görevlerini yerine getirmemekteydi .Çağdaş bir toplum olabilmek için...

Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar Konu özeti 0

Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar Konu özeti

HUKUK ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR A)TÜRK MEDENİ KANUNU 17 ŞUbat 1926 İsviçre medeni kanunu esas alınmıştır -Kişilerin haklarını borçlarını aile kurumunun işleyişini boşanma miras gibi işlemler medeni kanunun içinde yer alır. Medeni kanunun kabulüyle: -Kadın...