Tagged: konu anlatımı

Mezopotamya Uygarlıkları Konu Özeti 1

Mezopotamya Uygarlıkları Konu Özeti

MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI 1-Sümerler:Mezopotamya (Fırat-Dicle arası) uygarlığını başlattılar.Şehir devletleri halinde yaşadılar.Bu şehirleri Ensi veya Patesi denilen rahip krallar yönetiyordu. – Kral aynı zamanda baş rahip,baş komutan ve baş yargıçtı.Kraldan sonra en yetkili kişi kraliçedir. -Zengin...

Anadolu Uygarlıkları Konu Özeti 4

Anadolu Uygarlıkları Konu Özeti

ANADOLU UYGARLIKLARI Üzerinde yaşadığımız Anadolu’da bizden önce bir çok uygarlıklar yaşadı. Anadolu’nun bir çok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapmasında iklimin elverişli olması,verimli topraklara sahip olması ve önemli ticaret yollarının bulunması etkili olmuştur.. –...

Geçmişten günümüze yerleşme konu özeti 6

Geçmişten günümüze yerleşme konu özeti

TARİH ÖNCESİ DEVİRLER Yazının icadından  önceki devirlerdir. A-TAŞ DEVRİ 1-Kaba Taş(Eski) Devri:En uzun dönemdir.Avcılık ve toplayıcılıkla uğraşılmıştır. 2-Yontma Taş Devri:Taştan ve kemikten silahlar yapılmıştır.Mağara ve ağaç kovuklarında yaşamışlardır. Avcılık ve toplayıcılıkla uğraşılmıştır.Ateş bulunmuştur.  3-Cilalı...

Türkiyede hayvancılık faaliyetleri konu özeti 1

Türkiyede hayvancılık faaliyetleri konu özeti

Bölgelerimizde Hayvancılık Faaliyetleri Türkiye’de genelde mera hayvancılığı gelişmiştir. Bundan dolayı hayvancılımızın coğrafi dağılışında daha çok iklim etkilidir. Ayrıca et ve süt üretimi de iklimin etkisi altındadır. RESMİ TAM GÖRMEK İÇİN ÜZERİNE TIKLAYINIZ   HAYVANCILIĞIMIZIN...

Atatürk ü etkileyen olaylar ve fikir akımları konu özeti 3

Atatürk ü etkileyen olaylar ve fikir akımları konu özeti

ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR ve FİKİRLER Atatürkçü düşünce sisteminin oluşmasında -doğup büyüdüğü ortam -yaşadığı olaylar -Okuduğu kitaplar -Okuldaki öğretmenleri -Türk düşünürler (Namık kemal,Ziya gökalp,Tevfik fikret) -Avrupalı Düşünürler (Volter,Jan JAk Russo) -Osmanlı devletinin karşılaştığı sorunlar...

Türk Çağdaşlaşması Konu Özeti 0

Türk Çağdaşlaşması Konu Özeti

ATÜRK ÇAĞDAŞLAŞMASI M.Kemal in bazı toplum ve devlet yönetimindeki düşüncelerinin oluşmasında gençlil yıllarında Osmanlı devletinde ve dünyada yaşanan olaylar etkili olmuştur.M Kemal in bu birikimleri tam bağımsız ve millet egemenliğine dayanan bir devlet kurmasında...

Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar Konu özeti 2

Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar Konu özeti

EKONOMİ ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR A)İzmir İktisad Kongresi 17 Şubat 1923 -Milli mücadelenin kazanılmasından sonra ekonomik bağımsızlığı ve kalkınmayı sağlamak amacıyla İzmirde 1. iktisad kongresi toplanmıştır.Kongredeki kararları Misak-ı İktisadi denilmiştir. Misak-i İktisadi kararları -Hammaddesi ülke...

Sosyal alanda yapılan inkılaplar konu özeti 3

Sosyal alanda yapılan inkılaplar konu özeti

SOSYAL ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR A)Tekke Zaviye ve Türbelerin kapatılması 3 kasım 1925 -Osmanlı devletinde din ve kültür kurumları olan tekke ve zaviyeler son dönemlerinde amaçlarından uzaklaşmış görevlerini yerine getirmemekteydi .Çağdaş bir toplum olabilmek için...