Tagged: nedir

Mezopotamya Uygarlıkları Konu Özeti 1

Mezopotamya Uygarlıkları Konu Özeti

MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI 1-Sümerler:Mezopotamya (Fırat-Dicle arası) uygarlığını başlattılar.Şehir devletleri halinde yaşadılar.Bu şehirleri Ensi veya Patesi denilen rahip krallar yönetiyordu. – Kral aynı zamanda baş rahip,baş komutan ve baş yargıçtı.Kraldan sonra en yetkili kişi kraliçedir. -Zengin...

TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN ANAYASALARI KONU ÖZETİ 0

TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN ANAYASALARI KONU ÖZETİ

B)TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASALARI 1921 ANAYASASI ( TEŞKİLAT-I ESASİYE’Sİ) -Cumhuriyetin ilanından önce Kurtuluş Savaşı devam ederken kabul edilen bir anayasadır. -Ayrıntılı olmayan kısa bir anayasa olup hak ve özgürlüklere yer vermemiştir. -Yasama, yürütme ve yargı...

Atatürk ün Gençliğe Hitabesi 0

Atatürk ün Gençliğe Hitabesi

  Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek...