Tagged: pasinler savaşının önemi

Büyük Selçuklu Devleti Konu Özeti 14

Büyük Selçuklu Devleti Konu Özeti

BÜYÜK SELÇEKLU DEVLETİ Anadoluya yapılan ilk seferler yerleşme amaçlı değildir Anadolu’yu yurt edinmek amacıyla gelen ilk Türkler Oğuzlardır. 11. yüzyılda Çağrı Bey, Anadolu’yu yurt edinmek amacıyla seferleri başlatmıştır Pasinler Savaşı (1048) -Savaş Büyük Selçuklu...