Türk İslam devletlerinde yönetim(egemenlik) anlayışı konu özeti

Türk İslam devletlerinde yönetim(egemenlik) anlayışı

Selçuklu devletinde yönetim : Ülke hükümdar ve ailesinin ortak malıdır anlayışı devam etmiştir.Yönetim gene babadan oğula geçmiştir.Devlet işlerinin görüşüldüğü yere Divan ismi verilmiştir.
Osmanlı Devletinde yönetim : Osmanlı devletinde Ülke hükümdar ve ailesinin ortak malıdır anlayışı devam etmiştir.Yönetim gene babadan oğula geçmiştir.Yönetici Padişah hükümdar sultan gibi ünvanlar kullanmıştır.Devlet işleri Divan – ı Hümayün da görüşülmüştür.Son kararı padişahın vermsi danışma meclisi özelliğinde olduğunu gösterir.
Osmanlı Devletinde demokratikleşme hareketleri
-19. yy da divan-ı hümayun un yerini bakanlıklar almıştır.
Tanzimat farmanı : 1839 da Osmanlı devletinin siyasi ve sosyal yapısının düzeltilmesi için ilan edilmiştir.Tanzimat fermanıyla padişah kendi yetkilerini sınırlandırmış böylelikle kanunun üstünlüğünü kabul etmiştir.Fermanda tüm vatandaşların can ve mal güvenliği sağlanmıştır.
Islahat Fermanı : 1856 da Avrupalı devletlerin içişlerimize karışmasnı önlemek amacıyla çıkarılmıştır.Azınlıklara geniş haklar tanınmıştır
Meşrutiyet :Hükümdarın yanında halkında meclisle yönetime katıldığı bir yönetim biçimidir.Türk tarihinin ilk anayasası meşrutiyetle ilan edilen kanun – u esasidir.(1876).Halk Mebusan meclisinda yönetime katılma şansı bulmuştur.

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir