TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN ANAYASALARI KONU ÖZETİ

B)TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASALARI

1921 ANAYASASI ( TEŞKİLAT-I ESASİYE’Sİ)
-Cumhuriyetin ilanından önce Kurtuluş Savaşı devam ederken kabul edilen bir anayasadır.
-Ayrıntılı olmayan kısa bir anayasa olup hak ve özgürlüklere yer vermemiştir.
-Yasama, yürütme ve yargı güçleri TBMM’de toplanmıştır. (Güçler birliği)
1924 ANAYASASI:
İkinci anayasadır
1961 ANAYASASI:
-Temel insan hak ve özgürlüklerine en fazla yer veren anayasamızdır. Bu nedenle en özgürlükçü anayasamızdır.
-Yasama, yürütme ve yargı organları (güçleri) birbirinden tamamen ayrılmıştır. Böylece “Güçler Ayrılığı” kesinleşmiştir.
-Devletin “sosyal devlet” özelliği öne çıkartılmıştır.
1982 ANAYASASI:
-Bugün kullandığımız anayasamızdır.
-1961 Anayasası’nın getirmiş olduğu özgürlüklerde kısıtlamaya gitmiştir.

ANAYASAMIZIN DEĞİŞTİRİLEMEYECEK MADDELERİ:
1)DEVLETİN ŞEKLİ
Madde–1: Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
2)CUMHURİYETİN NİTELİKLERİ (ÖZELLİKLERİ)
Madde–2: Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, mili dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir.
3)DEVLETİN BÜTÜNLÜĞÜ, RESMİ DİLİ, BAYRAĞI,MİLLİ MARŞI VE BAŞKENTİ
Madde–3: Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı,şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı “İstiklal Marşı’dır. Başkenti Ankara’dır.
4)DEĞİŞTİRİLEMEYECEK HÜKÜMLER:
Madde–4: Anayasamızın 1’inci maddesindeki devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile 2’inci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3’ünüc maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklifi verilemez.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir