Türkiye Cumhuriyetinde Devletin yönetim yapısı konu özeti

Türkiye Cumhuriyetinde Devletin yönetim yapısı

İnsanların düzen içerisinde yaşaması ve çıkan sorunlara çözüm bulmak amacıyla devletin koymuş olduğu kurallara yasa denilmiştir.
1)Yürütme Organı
-Ülkenin yasalara uygun şekilde yönetilmesine yürütme denir.
-Yürütme görevini Bakanlar kurulu ve CUmhurbaşkanı yapmaktadır.
-Bakanlar kurulunu en çok oy alan siyasi partinin başkanı oluşturur ve Cumhurbaşkanından onay olarak göreve başlar.
2)Yasama Organı
-Yasama organı Kanun (yasa) çıkarmaktadır.
-Ülkemizde yasama görevini TBMM yapmaktadır.
Kanunun yapılma aşamaları:
a)Yasa tasarısı (Bakanlar kurulu verir) veya yasa teklifinin (milletvekili verir) TBMM ye sunulması
b)Kanun teklifinin meclis komisyonuna gönderilmesi
c)Kanun teklifinin genel kurulda görüşülmesi
d)Kanunun Cumhurbaşkanına sunulması : Cumhurbaşkanı devlet başkanıdır İlk cumhur balkanı M. KEmal Atatürk tür.
Veto : Cumhurbaşkanının Tbmm nin çıkarmış olduğu bazı yasaları onaylamayarak görüşülmek üzere geri göndermesidir.
Halk oylaması (referandum) : Halk oylamasıyla direk sonucu belirleme işlemidir.
e)Kanun gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.
3)Yargı organı
-Yasalara uymayanları yargılama işlemiyle görevlidir.
-Yargı yetkisini kullanan kurum bağımsız mahkemelerdir.

-Yasama ve yürütme organının denetimi : Anayasa mahkemesi tarafından yapılır
-Bakanlar kurulu organının denetimini : Yargıtay ve Danıştay yapmaktadır.

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir