Türkiye Cumhuriyetinin Özellikleri (Nitelikleri) konu özeti

Türkiye Cumhuriyetinin Özellikleri (Nitelikleri)

Demokratik devlettir : Halkın kendi kendisini yönetmesi esastır (milli egemenlik) .Halk belirli aralıklarla seçimlere katılıp (seçme ve seçilme) seçim hakkını kullanır.Demokratik devletlerde Yasama yürütme , yargı güçleri birbirinden ayrıdır. (kuvvetler ayrılığı)
-Hukuk devletidir: Hukuk herkes için eşit işlemektedir.İnsanların sahip olduğu hak ve özgürlükler anayasa tarafından güvence altına alınmıştır.
-Sosyal Devlet : Devlet kurumlarıyla muhtaç olan kişilere sahip çıkar.Halkının mutluluğu ve refah seviyesini artırmak için çalışır.

-Laik devletttir: Din ve devlet işleri birbirinden ayrı yürütülür,Herkesin din ve vicdan özgürlüğü vardır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir