Türkiye de Göç Konu Özeti

ÜLKEMİZDE GÖÇ

Göç : İnsanların bir yerden başka yere gitmesine göç denir.Bu yer değişimi ülke içinde olursa iç göç ülke dışına olursa dış göç denir
Mevsimlik göç: Kişilerin belli bir sürede bir yere gidip gelmesine mevsimlik göç denir
Kırsal alandan Kente Göçün Nedenleri
-Tarımsal makineleşmenin artması
-Hızlı nüfus artışı
-Kentlerdeki iş olanakları
en çok göçü Karadeniz ve doğu anadolu ve güneydoğu anadolu bölgeleri verir
Kentlere Göçün Sonuçları
-Kentlerde altyapı ve eğitim sorunları oluşur
-Gecekondulaşma sorunu
-Çevre kirliliği ve gürültü kirliliği
-Doğal yaşamın bozulması
-Yol su elektirik sağlık kuruluşlarının yetersizliği

YERLEŞME ve SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ
Anayasamızın 23. maddesi gereğince insanlar istediği yere yerleşebilir ve seyehat edebilir
Seyehat özgürlüğünün kısıtlandığı durumlar
-salgın hastalıklar
-suç işlenecek olması
-savaş durumu
Beyin Göçü : Doktor mühendis bilim adamı gibi kendini yetiştirmiş insanların yurt dışına göç etmesidir
beyin göçünün nedeni: dini,siyasi,maddi sebeblerdir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir