Category: 6. sınıf

Mezopotamya Uygarlıkları Konu Özeti 1

Mezopotamya Uygarlıkları Konu Özeti

MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI 1-Sümerler:Mezopotamya (Fırat-Dicle arası) uygarlığını başlattılar.Şehir devletleri halinde yaşadılar.Bu şehirleri Ensi veya Patesi denilen rahip krallar yönetiyordu. – Kral aynı zamanda baş rahip,baş komutan ve baş yargıçtı.Kraldan sonra en yetkili kişi kraliçedir. -Zengin...

Anadolu Uygarlıkları Konu Özeti 4

Anadolu Uygarlıkları Konu Özeti

ANADOLU UYGARLIKLARI Üzerinde yaşadığımız Anadolu’da bizden önce bir çok uygarlıklar yaşadı. Anadolu’nun bir çok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapmasında iklimin elverişli olması,verimli topraklara sahip olması ve önemli ticaret yollarının bulunması etkili olmuştur.. –...

Geçmişten günümüze yerleşme konu özeti 6

Geçmişten günümüze yerleşme konu özeti

TARİH ÖNCESİ DEVİRLER Yazının icadından  önceki devirlerdir. A-TAŞ DEVRİ 1-Kaba Taş(Eski) Devri:En uzun dönemdir.Avcılık ve toplayıcılıkla uğraşılmıştır. 2-Yontma Taş Devri:Taştan ve kemikten silahlar yapılmıştır.Mağara ve ağaç kovuklarında yaşamışlardır. Avcılık ve toplayıcılıkla uğraşılmıştır.Ateş bulunmuştur.  3-Cilalı...

Doğal Kaynakların Bilinçsizce tüketilmesi Konu özeti 0

Doğal Kaynakların Bilinçsizce tüketilmesi Konu özeti

Doğal Kaynakların Neden Dikkatli Tüketilmesi Gerekmektedir Doğal kaynaklar tükenebilir varlıklardır. Bu sebepten dolayı bunları özenli kullanmamız şarttır. Dünyadaki belli başlı doğal kaynaklar şunlardır; su, petrol ve doğalgaz ve madenler’dir. İnsanlık, doğal kaynakların sonsuz olduğunu...

Türk Cumhuriyetlerinin özellikleri konu özeti 2

Türk Cumhuriyetlerinin özellikleri konu özeti

           Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye’nin garantörlük hakkını kullanarak greçekleştirdiği 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile ada ikiye bölünmüş, 15 Kasım 1983’te KKTC ilan edilmiştir. Yüzölçümü: 3.355 km2 Nüfusu: 175.188 Başkent:...

Demokrasi ile cumhuriyet arasındaki fark nedir 7

Demokrasi ile cumhuriyet arasındaki fark nedir

Demokrasi ve cumhuriyet farklı kavramlardır. Demokrasi bir yaşam biçimi cumhuriyet ise yönetim şeklidir. Demokrasi hayatımızın her alanında vardır eşitlik ,özgürlük, siyasi partiler,  gibi birçok uygulanış alanı vardır. Demokraside tüm herkesin düşüncesi alınarak kararlar alınır...

Türk tarihindeki demokratik gelişmeler konu özeti 0

Türk tarihindeki demokratik gelişmeler konu özeti

TÜRK TARİHİNDEKİ DEMOKRATİK GELİŞMELER -2. Mahmud döneminde ayanlarla Senedd-i ittifak imzalanmıştır -Tanzimat fermanıyla padişahın yetkileri sınırlandırılmıştır -Islahat fermanıyla azınlıklara geniş haklar tanınmıştır -Meşrutiyetin ilanıyla beraber halk yönetimde azda olsa söz sahibi olmuştur. -1909 da...