Geçmişten günümüze yerleşme konu özeti

TARİH ÖNCESİ DEVİRLER

Yazının icadından  önceki devirlerdir.

A-TAŞ DEVRİ

1-Kaba Taş(Eski) Devri:En uzun dönemdir.Avcılık ve toplayıcılıkla uğraşılmıştır.

2-Yontma Taş Devri:Taştan ve kemikten silahlar yapılmıştır.Mağara ve ağaç kovuklarında yaşamışlardır. Avcılık ve toplayıcılıkla uğraşılmıştır.Ateş bulunmuştur.

 3-Cilalı Taş Devri:İlk kez tarımsal üretim başlamış buna bağlı olarak yerleşik yaşam başlamış köy ve kasabalar kurulmuştur.Üretimle birlikte iş bölümü doğmuş ihtiyaç fazlası ürün takas edilmiş ve ticaret başlamıştır.Dokumacılık başlamış,pişirilmiş topraktan eşyalar yapılmıştır.

B-MADEN DEVRİ

1-Bakır Devri:Bol bulunması ve kolay işlenmesi yüzünden ilk kullanılan maden bakırdır.

2-Tunç Devri:Bakıra göre daha dayanıklı olduğu için tunç(Bakır+Kalay) kullanıldı.

3-Demir Devri:

*Tarih Öncesi dönemler kullanılan eşyalarla isimlendirilmiştir.Tarih Sonrası çağlar ise insanlığı etkileyen olaylarla isimlendirilmiştir.

* Tarih Öncesi dönemleri bütün toplumlar aynı sırayla yaşamamışlardır.Örneğin Kaba Taş Devrini yaşayan bir toplum göç yada savaş sonucu Demir Devrine geçiş yapabilir.

*Uygarlıklar birbirinden savaş , göç ve ticaretle etkilenmişlerdir.

 

TARİH ÇAĞLARI

1-İlk Çağ:M.Ö. 3500(veya 3200) de Sümerlerin yazıyı bulmasıyla başlar 375 de Kavimler Göçü ile (Avrupalılara göre de 476 Batı Roma’nın yıkılışı) sona erer.

2-Orta Çağ:375kavimler göçün den İstanbul’un fethine(1453) kadar sürer.

3-Yeni Çağ:1453 istanbul un fethin den Fransız İhtilaline(1789) kadar sürer.

4-Yakın Çağ:1789Fransız İhtilalinden gnümüze kadar sürer.

 

Geçmişten Günümüze Yerleşme:

–  İlk insanlar mağaralarda yada ağaç kovuklarında barınıyordu. Genellikle avcılık ve toplayıcılıkla yaşıyorlardı. Erkeklere avlanırken kadınlar tohum ve benzeri şeyler topluyordu.

– İlk insanlar tohumların yetiştiğini görünce tarım başladı. Tarımın başlaması ile insanlar yerleşik hayata geçmeye başladılar. Tarım arazilerinin çevresine ilk yerleşim yerlerini kurmaya başladılar.  Böylece ilk köyler oluştu. Bu köyler genelde yüksek yerlere kuruluyor ve çevresi çitlerle kapanıyordu.

– Zamanla insanlar daha çoğaldıkça bu kez aralarında sorunlar çıkınca kendilerini yönetecek  kişiler seçmek zorunda kaldı ve böylece ilk devletler kurulmaya başladı.

– İnsanlar önceleri kilden çanak çömlek kullanıyorlardı. Çatal ve kaşıkları kemiktendi. İnsanlar ateşi bulunca bu çömleklerini pişirerek daha sağlam yaptılar. Daha sonra insanlar madenleri işlemeyi öğrendi. (Önce bakır, sonra demir, sonra tunç gibi madenler).

– Zamanla büyük şehirler ve devletler kuruldu. Ve şehirler arasında ürettikleri ürünler sayesinde ticaret başladı.

You may also like...

6 Responses

 1. isimsiz dedi ki:

  keşke biraz daha uzun olsaydı yine de güzel

 2. ElKa dedi ki:

  Bence çok iyi bir kısaltma olmuş . Elinize sağlık .

 3. imp.beyinalıcı dedi ki:

  biraz kısayı abartmışsın ama guzel

 4. Irmak dedi ki:

  Demir devrinin açıklaması yapılmamış ama onun dışında güzel.

 5. isimsiz dedi ki:

  baya iyi çok iyi anladım elinize sağlık.

 6. anan dedi ki:

  çokk ojdur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir