Merkezi yönetim ve yerel yönetim konu özeti

D)YAŞADIĞIMIZ YERİN YÖNETİMİ:

İL YÖNETİMİ
Ülkemiz, devletin kamu hizmetlerini her yere daha rahat götürebilmesi, toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla il ve ilçelere ayrılmıştır. Türkiye’de 81 ile bağlı olan toplam 957 ilçe bulunmaktadır.
İl, merkeze bağlı en büyük yönetim birimidir. İli, vali yönetir. İlçe, illere bağlı yönetim birimidir. İlçeyi, kaymakam yönetir.
İller yasa ile kurulur. İl yönetimi üç bölümden oluşur.
Bunlar; 1. Vali,
2. İl yönetim başkanları,
3. İl İdare Kurulu’dur.
1-) VALİLER, merkezî yönetimin (hükümetin) ildeki temsilcileridir. İçişleri Bakanlığının teklifi, Bakanlar Kurulu’nun kararı, cumhurbaşkanının onayı ile atanırlar.
Valilerin Bazı Görevleri:
-İl sınırları içinde yasaları, Bakanlar Kurulu kararını ve bakanlıklardan gelen emirleri uygulamak
– İlgili bakanlıklarla bağlantı kurarak ilin kültür, eğitim, ulaşım, sanayi alanlarında gelişip kalkınmasını sağlamak
– İldeki vatandaşların yönetimle ilgili istek ve şikâyetlerini dinlemek
– İldeki güvenliği sağlamak, bunun için gerekli önlemleri almak

-İl İdare Kurulu ve İl Genel Meclisinin çalışmalarına başkanlık etmek
-Millî bayramlara, merkezî yönetimi temsilen katılmak, törenlere başkanlık etmek, halkın bayramını kutlamak

2-) İL YÖNETİM BAŞKANLARI:
İllerde bakanlıklara bağlı il örgütleri kurulur. Bunlar il müdürlükleri biçimindedir. Görevlerinden dolayı valiye karşı sorumludurlar..Bu müdürlüklerden bazıları şunlardır:
-Milli eğitim Müdürlüğü,
– Sağlık Müdürlüğü,
– Emniyet Müdürlüğü,
-Tarım İl Müdürlüğü gibi.

3-) İL İDARE KURULU:
İl idare kurulu; yönetsel alanda valiye yardımcı kuruluştur. Danışma niteliğindeki görevleri yerine getirir

İLÇE YÖNETİMİ:
İlçeler illere bağlı idari birimlerdir. İlçe yönetimin başında kaymakam bulunur. Valiye bağlı olarak görev yapar.
Kaymakamın görevlendirilmesi, İç İşleri Bakanlığı ve cumhurbaşkanının onayı ile gerçekleşir.
Kaymakamların Bazı Görevleri:
-Bağlı bulunduğu ilin valisinden aldığı emirleri yerine getirmek
-Görev yaptığı ilçede, hükümet adına yasaların, yönetmeliklerin uygulanmasını sağlamak
-İlçenin gelişip kalkınması için çalışmalar yapmak
-İlçedeki vatandaşların istek ve şikâyetlerini dinlemek
-Polis ve jandarmanın yardımıyla ilçede güvenliği sağlamak
-Millî bayramlarda ilçedeki törenlere başkanlık ederek merkezî yönetimi temsil etmek

ÜLKEMİZDEKİ MERKEZÎ YÖNETİM BİRİMLERİ

Ülkemizde, merkezî yönetimin başında cumhurbaşkanı, başbakan ve Bakanlar Kurulu bulunmaktadır. Danıştay, Sayıştay, Devlet Planlama Teşkilatı ve Millî Güvenlik Kurulu, merkezî yönetime yardımcı kuruluşlardır. Devlet, kamu hizmetlerini bakanlıklar arasında iş bölümü yaparak yerine getirmektedir.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI:Türk vatandaşlarının yurt dışında yapacakları eğitim ve öğretim ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI:T.C. Devleti’nin yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini düzenlemek
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
-Ülkenin iç güvenliğini, kamu düzenini ve toplum huzurunu sağlamak
– Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek
– Kara yollarında trafik düzenlemeleri yapmak ve trafik düzenini denetlemek
– Suç işlenmesini önlemek, suçluları takip etmek ve yakalamak
SAĞLIK BAKANLIĞI:Toplum sağlığını ilgilendiren her türlü koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamak
ADALET BAKANLIĞI: Adalet,mahkeme,ceza konularını düzenler
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI:Kültür ve turizm konuları ile ilgili tüm konulardan sorumludur

ÜLKEMİZDE YEREL YÖNETİM BİRİMLERİ

İllerde, ilçelerde ve köylerde yaşayanlara o bölgelerin gerektirdiği bazı hizmetlerin götürülmesini sağlamak amacı ile kurulan yönetim örgütlerine yerel yönetimler denir.
A-) BELEDİYE YÖNETİMİ:
Nüfusu 2000’in üzerinde olan yerler ile nüfuslarına bakılmaksızın il ve ilçe merkezlerinde halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere hükümet kararıyla kurulmuş yerel yönetim birimidir. Bir şehrin belediye başkanı o şehirde oturan insanlar tarafından seçilir.
B-) İL ÖZEL İDARESİ:
İlin yerel ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuştur
C-) KÖY YÖNETİMİ:köy yönetiminin başında muhtar bulunur halk tarafından seçilir

You may also like...

5 Responses

  1. gamze dedi ki:

    teşekkürler yazılıdan 100 aldm

  2. leyla dedi ki:

    Ya sema istiyorummm

  3. Muhammet dedi ki:

    Hayırlı olsun kaç aldın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir