Türk tarihindeki demokratik gelişmeler konu özeti

TÜRK TARİHİNDEKİ DEMOKRATİK GELİŞMELER

-2. Mahmud döneminde ayanlarla Senedd-i ittifak imzalanmıştır
-Tanzimat fermanıyla padişahın yetkileri sınırlandırılmıştır
-Islahat fermanıyla azınlıklara geniş haklar tanınmıştır
-Meşrutiyetin ilanıyla beraber halk yönetimde azda olsa söz sahibi olmuştur.
-1909 da 2.Meşrutiyetin ilanıyla türk tarihinin ilk anayasası olan Kanun-i Esasi çıkarılmıştır.
-23 nisan 1920 de Tbmm açılarak egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.ilkesi uygulanmış egemenlik tamamen millete verilmiştir.
-29 Ekim 1923 te Cumhuriyet ilan edilmiştir.
-1926 da Medeni kanun kabul edilmiştir
-1945 de çok partili hayata geçilmiştir

 

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir