Türkiye Cumhuriyetinin nitelikleri ve yönetim yapısı konu özeti

TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN NİTELİKLERİ VE YÖNETİM YAPISI

Türkiye Cumhuriyetinin Özellikleri (Nitelikleri)
Demokratik devlettir : Halkın kendi kendisini yönetmesi esastır (milli egemenlik) .Halk belirli aralıklarla seçimlere katılıp (seçme ve seçilme) seçim hakkını kullanır.Demokratik devletlerde Yasama yürütme , yargı güçleri birbirinden ayrıdır. (kuvvetler ayrılığı)
-Hukuk devletidir: Hukuk herkes için eşit işlemektedir.İnsanların sahip olduğu hak ve özgürlükler anayasa tarafından güvence altına alınmıştır.
-Sosyal Devlet : Devlet kurumlarıyla muhtaç olan kişilere sahip çıkar.Halkının mutluluğu ve refah seviyesini artırmak için çalışır.

-Laik devletttir: Din ve devlet işleri birbirinden ayrı yürütülür,Herkesin din ve vicdan özgürlüğü vardır

Türkiye Cumhuriyetinde Devletin yönetim yapısı
İnsanların düzen içerisinde yaşaması ve çıkan sorunlara çözüm bulmak amacıyla devletin koymuş olduğu kurallara yasa denilmiştir.
1)Yürütme Organı
-Ülkenin yasalara uygun şekilde yönetilmesine yürütme denir.
-Yürütme görevini Bakanlar kurulu ve CUmhurbaşkanı yapmaktadır.
-Bakanlar kurulunu en çok oy alan siyasi partinin başkanı oluşturur ve Cumhurbaşkanından onay olarak göreve başlar.
2)Yasama Organı
-Yasama organı Kanun (yasa) çıkarmaktadır.
-Ülkemizde yasama görevini TBMM yapmaktadır.
Kanunun yapılma aşamaları:
a)Yasa tasarısı (Bakanlar kurulu verir) veya yasa teklifinin (milletvekili verir) TBMM ye sunulması
b)Kanun teklifinin meclis komisyonuna gönderilmesi
c)Kanun teklifinin genel kurulda görüşülmesi
d)Kanunun Cumhurbaşkanına sunulması : Cumhurbaşkanı devlet başkanıdır İlk cumhur balkanı M. KEmal Atatürk tür.
Veto : Cumhurbaşkanının Tbmm nin çıkarmış olduğu bazı yasaları onaylamayarak görüşülmek üzere geri göndermesidir.
Halk oylaması (referandum) : Halk oylamasıyla direk sonucu belirleme işlemidir.
e)Kanun gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.
3)Yargı organı
-Yasalara uymayanları yargılama işlemiyle görevlidir.
-Yargı yetkisini kullanan kurum bağımsız mahkemelerdir.

-Yasama ve yürütme organının denetimi : Anayasa mahkemesi tarafından yapılır
-Bakanlar kurulu organının denetimini : Yargıtay ve Danıştay yapmaktadır.
Vatandaşların devlete karşı sorumlulukları
-Seçme ve seçilme hakkını kullanması
-Kamu adına yapılan her işi izlemsi
-Kanunlara uyması ve saygılı olması
-Askerlik görevini yerine getirmesi ve vergi vermesi

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir